Bractwo Męki Pańskiej

Wspólnota Męki Pańskiej ma długą tradycję w parafii. Sięga czasów II wojny światowej.
Bractwo Męki Pańskiej liczące obecnie kilkunastu mężczyzn aktywizuje się szczególnie w okresie Wielkiego Postu.
Nasza grupa prowadzi w każdą niedzielę Wielkiego Postu w godzinach popołudniowych śpiewaną drogę krzyżową. Śpiew jest oparty na starych pieśniach pasyjnych.
Uczestniczymy także w czasie Triduum Paschalnego, wraz z innymi wspólnotami, w adoracji krzyża i czuwaniu przy Bożym Grobie.
Próbujemy uwrażliwiać siebie i innych na wielkie dzieło naszego Pana Jezusa Chrystusa jakim była Jego męka i śmierć podjęta dla nas i naszego zbawienia.

Dodatkowe informacje