Jasnogórska Rodzina Różańcowa

JASNOGÓRSKA RODZINA RÓŻAŃCOWA DZIAŁA W NASZEJ PARAFII OD PIĘCIU LAT- JEST MOCNĄ SIŁĄ DUCHOWĄ, KTÓREJ PATRONUJE MATKA BOŻA CZĘSTOCHOWSKA.

ADIUTOREM I ZAŁOŻYCIELEM JEST SOBIERAJ JADWIGA - CZŁONEK ZARZĄDU RADY GŁÓWNEJ NA JASNEJ GÓRZE.

OBECNIE NASZA WSPÓLNOTA LICZY 140 CZŁONKÓW, W TYM 4 KOŁA RÓŻAŃCOWE I OSOBY INDYWIDUALNE. KAŻDY WSTĘPUJĄCY OTRZYMAŁ DYPLOM PRZYJĘCIA I BŁOGOSŁAWIEŃSTWO OJCA ŚWIĘTEGO Z ODPUSTEM ZUPEŁNYM NA GODZINĘ ŚMIERCI.

DZIAŁALNOŚĆ GRUPY MODLITEWNEJ W PARAFII POLEGA NA CODZIENNYM ODMAWIANIU JEDNEJ TAJEMNICY RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO, KTÓRĄ OFIARUJEMY W INTENCJI OJCA ŚWIĘTEGO, ZA DUCHOWIEŃSTWO I KOŚCIÓŁ, A W SZCZEGÓLNOŚCI O NAWRÓCENIE GRZESZNIKÓW, POKÓJ NA ŚWIECIE I ZA WSZYSTKICH CZŁONKÓW JASNOGÓRSKIEJ RODZINY RÓŻAŃCOWEJ.

CODZIENNIE NA JASNEJ GÓRZE O GODZINIE 7:00 W KAPLICY MATKI BOŻEJ ODPRAWIANA JEST MSZA ŚWIĘTA ZA WSZYSTKICH CZŁONKÓW.
 
BIERZEMY UDZIAŁ W CZTERODNIOWYCH REKOLEKCJACH PRZED PIERWSZĄ NIEDZIELĄ PAŹDZIERNIKA NA JASNEJ GÓRZE I SKŁADAMY ROCZNE DOBROWOLNE OFIARY.
ZAŁOŻYLIŚMY KRONIKĘ, ORGANIZUJEMY SPOTKANIA OPŁATKOWE DLA WSPÓLNOTY RÓŻAŃCOWEJ, WYDALIŚMY ŚPIEWNIKI I KOLĘDY.

MODLITWA RÓŻAŃCOWA TAK WIELE WNOSI W NASZE ŻYCIE. JEST UMOCNIENIEM I OPARCIEM, UŁATWIA NAWRÓCENIE. UCZY JAK BYĆ ODwAŻNYM W WIERZE I UFNOŚCI MARYII, KTÓRA JEST WZOREM POKORY I POSŁUSZEŃSTWA ORAZ SŁUŻBY DRUGIEMU CZŁOWIEKOWI.

ZAPISY DO JASNOGÓRSKIEJ RODZINY RÓŻAŃCOWEJ  TEL: 43 67 66 338

 TYGODNIK KATOLICKI niedziala:

 

 

 

Dodatkowe informacje