Rada Duszpasterska

Rada Duszpasterska jest nową grupą w parafii.
Działamy od września 2010 roku. Wtedy członkowie Rady zostali powołani przez obecnego księdza Proboszcza.
Rada liczy 13 osób. Przewodniczy jej Proboszcz.
Jesteśmy przedstawicielami wspólnot i organizacji istniejących w parafii . Wraz z księdzem Proboszczem uczestniczymy w trosce duszpasterskiej o parafię i pomagamy mu w ożywianiu działalności pasterskiej.
Spotykamy się kwartalnie, aby omówić zadania na poszczególny okres liturgiczny i ustalić harmonogram  zaangażowania poszczególnych grup w liturgię i nabożeństwa pozaliturgiczne.
Takim przykładem wspólnego zaangażowania była droga krzyżowa odprawiana w 2011 roku wokół Placu Jana Pawła II w rocznicę śmierci Papieża.
Na spotkaniach Rady jest omawiany również udział  poszczególnych grup w uroczystościach i wydarzeniach parafialnych.

Skład Rady Duszpasterskiej:
Ks. Paweł Wronkowski         -  wikariusz
Beata Ucińska                       -  katechetka
Krzysztof Ślesiński              -  kościelny
Kazimierz Nowaczyk           -  organista
Wiesława Studzińska           -  chór
Jolanta Kieruzel                   -  schola dziecięca
Jadwiga Sobieraj                 - Jasnogórska  Rodzina Różańcowa
Stanisław Olszewski           -  grupa modlitewna
Renata Owczarek                -  orkiestra
Jan Wlazłowski                    - Bractwo Męki Pańskiej
Marta Szataniak                  -  KSM
Konrad Bednarek                -  ministranci i lektorzy

Dodatkowe informacje