Rada Duszpasterska

Rada Duszpasterska jest nową grupą w parafii.
Działamy od września 2010 roku. Wtedy członkowie Rady zostali powołani przez obecnego księdza Proboszcza.
Rada liczy 13 osób. Przewodniczy jej Proboszcz.
Jesteśmy przedstawicielami wspólnot i organizacji istniejących w parafii . Wraz z księdzem Proboszczem uczestniczymy w trosce duszpasterskiej o parafię i pomagamy mu w ożywianiu działalności pasterskiej.
Spotykamy się kwartalnie, aby omówić zadania na poszczególny okres liturgiczny i ustalić harmonogram  zaangażowania poszczególnych grup w liturgię i nabożeństwa pozaliturgiczne.
Takim przykładem wspólnego zaangażowania była droga krzyżowa odprawiana w 2011 roku wokół Placu Jana Pawła II w rocznicę śmierci Papieża.
Na spotkaniach Rady jest omawiany również udział  poszczególnych grup w uroczystościach i wydarzeniach parafialnych.

Skład Rady Duszpasterskiej w Parafii Nawiedzenia NMP w Ruścu:

• Ks. Jan Furgała – proboszcz
• Ks. Dariusz Rębecki – wikariusz
 Beata Ucińska – katechetka
• Krzysztof Ślesiński – kościelny
• Kazimierz Kościołek – organista
 Jolanta Kieruzel – schola
 Jadwiga Sobieraj – Jasnogórska Rodzina Parafialna
 Stanisław Olszewski – grupa modlitewna
 Renata Owczarek – orkiestra
 Lucyna Świercz – Bractwo Pielgrzymkowe
 Lucyna Szymańska-Schabowicz – chór
 Lucyna Wojciechowska – Koła Żywego Różańca
 Kamil Ludwiczak – student
 Łukasz Sądej – rodziny
 Lidia Płuciennik – studentka
 Konrad Wlazłowski – uczeń, Liturgiczna Służba Ołtarza
 Jan Wlazlowski – Bractwo Męki PańskiejDodatkowe informacje