Rada Parafialna - Ekonomiczna

RADA PARAFIALNA - EKONOMICZNA

Z dniem 26 grudnia 2018 roku powołuję radę parafialną - ekonomiczną parafii Nawiedzenia NMP w Ruścu w następującym składzie:

Zbigniew Troczyński - Antonina
Jan Leszczyński  - Andrzejów-Pawłów
Radosław Kośny - Dąbrowa Rusiecka
Stanisław Sajda  - Dąbrowa Rusiecka
Irena Krawczyk  - Jastrzębice
Małgorzata Michalak - Krasowa
Marek Bartoszewski - Kolonia Rusiec
Jan Wlazłowski  - Kuźnica
Mirosław Kurzawa - Rusiec
Marcin Wlazłowski - Rusiec
Andrzej Borek - Rusiec
Jerzy Moszyński  - Zalasy

Wszystkim powołanym życzę błogosławieństwa Bożego w pracy na rzecz wspólnoty parafialnej.
Pierwsze posiedzenie Rady wyznaczam na 27 stycznia 2019 roku, na godz. 11:00 na plebanii.

ks. Jan Furgała
proboszcz

Dodatkowe informacje