Sakramenty i posługa

Kancelaria pracuje:

W dni powszednie od 08.00 - 9.00.

Sakrament chrztu

Sakrament chrztu jest udzielany w II i IV niedzielę miesiąca na mszy św. o godz. 11.30. Rodzice pragnący, aby ich dziecko zostało ochrzczone, przedstawiają w kancelarii parafialnej: akt urodzenia dziecka z USC świadectwo zawarcia sakramentu małżeństwa przez rodziców dziecka zaświadczenia chrzestnych, że mogą być rodzicami chrzestnymi (do ważności chrztu wymagany jest jeden chrzestny) zgodę swojego księdza proboszcza na chrzest w naszej parafii, jeśli rodzina mieszka na terenie innej parafii.

Sakrament małżeństwa

Narzeczeni zgłaszają się do kancelarii parafialnej trzy miesiące przed ślubem z następującymi dokumentami: zezwolenie z parafii narzeczonej lub narzeczonego na przeprowadzenie formalności przedmałżeńskich i pobłogosławienie małżeństwa w naszej parafii, w przypadku, gdy żadne z nich nie mieszka na terenie naszej parafii świadectwo chrztu św. z adnotacją o przyjętym bierzmowaniu (uwaga! ważność tego dokumentu to 6 miesięcy) świadectwo ukończenia katechizacji przedmałżeńskiej (może być ze szkoły średniej) oraz Poradni Rodzinnej; druki z USC do ślubu konkordatowego (ważność 3 miesiące), lub odpis aktu małżeństwa zawartego w USC osoby filmujące i fotografujące uroczystość zawarcia małżeństwa mają obowiązek przed ślubem przedstawić stosowne upoważnienie i poprosić o zgodę celebransa w sprawie oprawy muzycznej uroczystości zawarcia małżeństwa należy skontaktować się z organistą/ką.

Sakrament pokuty i pojednania

Okazja do spowiedzi przed i w czasie mszy św.

Odwiedziny chorych

Do chorych udajemy się w każdy I piątek miesiąca, oraz na każdorazowe wezwanie.

Pogrzeb chrześcijański

W przypadku śmierci naszych bliskich, w kancelarii parafialnej należy przedłożyć: akt zgonu z USC, karta do pochówku, zaświadczenie o przyjęciu w ostatnim czasie sakramentów przez osobę zmarłą.

 

Dodatkowe informacje