Szkolne Koło Caritas

Szkolne Koło Caritas

Opiekun – Beata Ucińska

Szkolne Koło Caritas powstało w 2014 roku, ale formalnie funkcjonuje od 14 grudnia 2015roku.
Działa pod nadzorem dyrekcji ZS – P w Ruścu i włączone jest w formie wolontariatu
w działalność charytatywno – opiekuńczo – wychowawczej szkoły, Caritas Parafii Nawiedzenia NMP w Ruścu oraz Caritas Archidiecezji Łódzkiej. Skupia w swoich szeregach 10 uczniów
ze szkoły podstawowej. Spotkania członków koła odbywają się regularnie. Nadrzędnym celem SCK jest szerzenie wśród uczniów idei niesienia bezinteresownej pomocy drugiemu człowiekowi.
Realizowane zadania uwrażliwiają młodego człowieka na potrzeby ludzi żyjących obok, bowiem kształtowanie wrażliwości stanowi istotny element wychowania młodego pokolenia.
W trakcie realizacji zamierzeń, zorganizowano i zrealizowano akcje:
• Jałmużna Wielkopostna
• Wielkanocne Dzieło Caritas (Paschaliki, Baranki)
• Torba Miłosierdzia
• Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom(świece)
• Serce na gwiazdkę
• Czekoladowy Święty Mikołaj
• Środki chemiczne dla bezdomnych z Łodzi
• Produkty żywnościowe dla potrzebujących
• Mikołajkowe pierniczki świąteczne
Zebrane środki rokrocznie są przeznaczane na paczki świąteczne dla najbardziej potrzebujących uczniów naszej szkoły (w tym uchodźców z Ukrainy), paczki odzieżowe, żywnościowe oraz dofinansowywanie wycieczek i wyjazdów naszych uczniów.
Młodzież należąca do SKC wykazuje się dużym zaangażowaniem w realizację podejmowanych inicjatyw. Wolontariusze osiągają cele i wypełniają założenia planu pracy koła. Uczniowie chętnie angażują się w realizację poszczególnych akcji, wykazują się chęcią niesienia pomocy potrzebującym i wrażliwością na ludzką niedolę i cierpienie. Uczniowie ze Szkolnego Koło Caritas wzbogacają swoją wiedzę
o wolontariacie, kształtują w sobie wrażliwość na potrzeby innych i uczą się współdziałać w zespole. Wolontariusze swoim zaangażowaniem mają wpływ na budowanie dobrego wizerunku naszej szkoły w społeczności lokalnej.

Dodatkowe informacje