Sanktuarium Maryjne w Polsce

Miejscowość Rusiec położona jest przy drodze wiodącej z Wielunia do Piotrkowa Trybunalskiego na terenie diecezji Łódzkiej.

W dawnych wiekach był to ważny szlak handlowy. Istnieje hipoteza że dzisiejszy Rusiec był kiedyś miasteczkiem o nazwie Toporów. Pozostawał on wtedy w rękach rodziny Korycińskich, którzy uzyskawszy przywileje na założenie miasta nadali mu nazwę od swojego herbu. Zaistniały jakieś przeszkody w założeniu osady miejskiej i Rusice pozostają wsią. Jego pierwotna nazwa występująca w dokumentach z XVI wieku brzmiała Rusycz. Niekiedy występująca nazwa Ruszcza w dokumentach wymieniana jest jako wieś szlachecka, należąca w XVII wieku do rodziny Koniecpolskich a w XVIII Wawelskich. Od 1864 roku figuruje jako wieś rządowa. Kiedy wzniesiono tu pierwszy kościół drewniany dokładnie nie wiadomo. Na pewno istniał już w XVI wieku będący świątynią filijną parafii Restarzew. Przekonuje nas o tym zapis archiwalny mówiący że pleban z Rastarzewa pobierał z Ruśca dziesięciny. Ten pierwotny kościół rozebrany został w 1942 roku a w jego miejsce wybudowano nowy – świątynię P.W. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny. Był to również kościół drewniany ale z murowanym frontem, zbudowany z fundacji właściciela Ruśca Kasztelana Sieradzkiego Jana Koniecpolskiego. Na jego prośbę, w roku późniejszym , arcybiskup Gnieźnieński Maciej Łubiński utworzył przy tej świątyni nową parafię. W głównym ołtarzu zainstalowany został obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem, który niebawem zasłynął łaskami. Gromadziły się wokół niego liczne rzesze wiernych przybywających nawet z odległych parafii. Obraz ten znajdował się już prawdopodobnie w dawnej świątyni w Ruścu ponieważ wymieniony jest Liber Neneficiorum Łaskiego z 1529 roku i określony jako cudowny. Faktem jest że w XVII wieku zogniskował się wokół wizerunku szeroki kult Maryjny czego jednym z przejawów było odnotowanie w starych kronikach powstanie bractwa Matki Boskiej Różańcowej w 1664 roku. Nawiedzenia N.M.P. i żywego Różańca. Notowano też liczne wota które wierni pozostawiali w świątyni w dowód wdzięczności  za uzyskane łaski. Niestety te dawne wota zniknęły ale jest wiele świeżych współczesnych z których część przymocowano do obrazu Kościół będący fundacją Jana Koniecpolskiego został na skutek opłakanego stanu w jakim się znajdował rozebrany w 1895 roku, w tymże roku przystąpiono natychmiast do budowy nowej świątyni, tym razem już murowanej , utrzymanej w stylu neogotyckim. Budowę zakończono w 1911 roku, zaś jego uroczysta konsekracja miała miejsce 28 kwietnia 1913 roku. W kościele tym znalazł się dawny barokowy ołtarz główny z XVIII wieku z pięknym łaskami słynącym wizerunkiem Matki Bożej z Dzieciątkiem. Główny odpust w Ruścu przypada na uroczystości Nawiedzenia Najświętszej  Marii Panny.

Opracował W. Nieżyński

 

 

 

Dodatkowe informacje