Aktualności

AKTUALNOŚCI

XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA - 19 listopada - Uroczystość św. Elżbiety Węgierskiej - patronki parafii

1. Obchodzimy dzisiaj uroczystość odpustową związaną z patronką naszego kościoła - św. Elżbietą Węgierska. Suma odpustowa o godz. 11.30. Odprawi ją ks. Ryszard Stanek, proboszcz parafii św. Maksymiliana Kolbego w Pabianicach, a zarazem kustosz sanktuarium. Poświęcony zostanie nowy witraż w kościele, który przedstawia św. Maksymiliana Marię Kolbego. Witraż ten jest darem małżonków Genowefy i Józefa Plutów z Kuźnicy.

2. Papież Franciszek ogłosił na dzisiejszą niedzielę I Światowy Dzień Ubogiego. Caritas przygotował torby papierowe, tzw.”tytki”. Można je napełnione przynosić jeszcze do kościoła. Rozprowadzaniem tych toreb zajmie się Szkolne Koło Caritas wraz z opiekunką Panią Katechetką i Ks. Maciejem, naszym wikariuszem

3. Bóg zapłać osobom, które trwały na adoracji Najświętszego Sakramentu w piątek i sobotę.

4. Podziękowanie mężczyznom za uprzątnięcie liści z placu kościelnego. Dodatkowo Panu Tadeuszowi Owczarkowi za transport.

5. Można po mszy św. obejrzeć kaplicę pogrzebową.

6. Dziękuję za ofiary na tacę gospodarczą.

 


 

Numer konta bankowego parafii:

07 8980 0009 2030 0028 6518 0001

 


 

100-lecie konsekracji kościoła 1913 - 2013

Film prezentujący historię kościoła.

 


 

Informacje na temat budowy kaplicy pogrzebowej.

Jest ogłoszona 3 składka na  kaplicę w wysokości 100 zł. od rodziny.
Proszę dokonać wpłaty do 1 lipca 2017 r.
Pieniądze można przekazywać w następujący sposób:
1. wpłacać na konto bankowe . Nr rachunku: 77 8980 0009 2030 0028 6518 0002 (siedem siedem osiem dziewięć osiem zero zero zero zero dziewięć dwa zero trzy zero zero zero dwa osiem sześć pięć jeden osiem zero zero zero dwa).
2. w kancelarii parafialnej,
3. w opisanej kopercie na tacę.

 

 

 

 

 

Dodatkowe informacje