XXIX Niedziela zwykła - 20 października 2019

XXIX Niedziela zwykła  - 20 października 2019

1. Dzisiaj suma dziękczynna za pielgrzymkę do Kalwarii Pacławskiej.

2. Trwają nabożeństwa różańcowe. Są odprawiane po mszach św. o godz. 17:00.
Zapraszamy na wspólną modlitwę na różańcu. Rozważaniom i modlitwom każdego dnia tygodnia przewodniczy inna grupa parafialna.

3. Przyjmujemy w kancelarii parafialnej na wypominki za zmarłych: roczne, półroczne i jednorazowe. Są to modlitwy za zmarłych, które odmawiamy w każdą niedzielę przed mszą św. o godz. 11:30 i na cmentarzu 1 listopada. W przyszłą niedzielę będziemy przyjmować również w kościele przed mszą św.

4. Parafia organizuje ośmiodniową pielgrzymkę samolotową do Medjugorje. W programie, oprócz pobytu w Medjugorje, również zwiedzanie interesujących miejsc i miejscowości w Chorwacji, Bośni i Hercegowinie m.in. Dubrownik, Sarajewo, Split, Mostar.
Termin: od 23 do 30 kwietnia 2020 r.
 Koszt: 1450 zł. i 300 euro.
Informacje szczegółowe i zapisy u księdza Proboszcza. Zaliczka do końca października 500 zł.

5.Parafia przystępuje do inwestycji budowlanej jaką będzie nowe ogrodzenia placu kościelnego. Ogrodzenie będzie wykonane z cegły. Pomiędzy słupkami zostaną zamontowane metalowe przęsła. W kilku miejscach (na łukach) zostanie wybudowany murek. Na osi kościoła, na szerokim murku, będzie kapliczka z figurką Matki Bożej. Jest to duża inwestycja, dlatego potrzeba zaangażowania finansowego całej parafii. Rada parafialna ustaliła zbiórkę pieniężną od każdej rodziny po 100 zł. do końca roku. W następnym roku kolejne 100 zł. Wpłacać można na 3 sposoby: w kancelarii parafialnej, w opisanej kopercie na tacę lub przelewem bankowym na konto parafialne.

6. W uroczystość Wszystkich Świętych, 1 listopada, na cmentarzu będzie odprawiona msza św. o godz. 12:00

7. Podziękowanie za tacę gospodarczą.

Podkategorie

Dodatkowe informacje