Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży w Ruścu powstało we wrześniu 2007 roku z inicjatywy ówczesnego wikariusza  ks. Marka Mielcarka.
Katolickie Stworzyszenie Młodzieży w Ruścu zrzesza obecnie kilkudziesięciu młodych ludzi. Opiekunem naszego KSM-u jest obecnie ksiądz wikariusz. Paweł Wronkowski.
Jest to trzeci opiekun po ks. Marku Mielcarku (2007-2010) i ks. Grzegorzu Borasie (2010-2012).


W skład zarządu Katolickiego Stowarzyszenia w Ruścu wchodzą:
Prezes – Marta Szataniak
Wiceprezes – Konrad Bednarek
Skarbnik – Aleksandra Spoliniak
Sekretarz – Karina Studzińska.


Spotkania KSMu w Ruścu mają miejsce w każdy piątek.
W każdą trzecią niedzielę miesiąca o godzinie 10 jest msza z aktywnym udziałem młodzieży.
Muzyczną oprawę daje schola Filli Dei składająca się z członków KSM-u, a inni spełniają wszystkie możliwe funkcje w czasie mszy św.


Odsyłamy zainteresowanych  na naszą stronę internetową:

http://ksmrusiec.blogspot.com/

Dodatkowe informacje