Ogłoszenia - IV Niedziela Wielkanocna - 8 maja 2022

IV Niedziela Wielkanocna - 8 maja 2022

1. Dzisiaj podczas mszy św. o godz. 11:30 rocznica pierwszej komunii św.

2. Trwają nabożeństwa majowe ku czci Matki Bożej. Nabożeństwa są odprawiane w kościele przez cały miesiąc maj po mszy św. o godz. 17:00. Zapraszamy. Zachęcamy również, aby gromadzić się na majówki przy krzyżach i kapliczkach.

3. Minął termin wypominek półrocznych. Przedłużenie można dokonać w kancelarii parafialnej.

4. Jest książka intencji mszalnych na 2023 rok. Rezerwację dokonujemy w kancelarii parafialnej.

5. Do przygotowania trzech ołtarzy na Boże Ciało prosimy strażaków z OSP Rusiec, Jastrzębice i Dąbrowa Rusiecka. Czwarty ołtarz przygotowują Leszy Rusiec.

6. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie poszukuje kandydatów na rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka. Szczegóły w gablocie. Osoby zainteresowane rodzicielstwem zastępczym proszone są o kontakt z Centrum Pomocy.

Dodatkowe informacje