Ogłoszenia - XXXIV Niedziela zwykła - 21 listopada 2021 - Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata

XXXIV Niedziela zwykła  - 21 listopada 2021 - Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata

1. Dzisiaj podczas mszy św. o godz. 10:00 sześciu chłopców zostanie przyjętych do grona ministrantów.

2. W tym tygodniu kończy się rok kościelny. Następną niedzielą rozpoczynamy okres adwentu i nowy rok liturgiczny. Podczas mszy św. o godz. 8:00 i 10:00 zostaną poświęcone opłatki. Będą również rozprowadzane świece na stół wigilijny.

3. Za tydzień na mszę św. o godz. 17:00 zapraszamy młodzież z klas VII i VIII, która przygotowuje się do sakramentu bierzmowania. Po mszy św. spotkanie z klasą VII.

4. W minionym tygodniu przeżyliśmy odpust parafialny ku czci św. Elżbiety Węgierskiej. W procesji po sumie został przeniesiony obraz Jezusa Miłosiernego do kapliczki, która znajduje się w murze ogrodzenia. Obraz ten jest darem parafian, którzy we wrześniu pielgrzymowali do Rzymu.

5. Zostały usunięte obumarłe drzewa na cmentarzu. Podziękowanie dla strażaków OSP Rusiec, którzy wczoraj  uprzątnęli ścięte drzewa.

6. Bóg zapłać za wpłaty po 50 zł. od każdej rodziny na pokrycie kosztów własnych parafii utworzenia terenu zieleni wokół kościoła.

7. Podziękowanie za tacę gospodarczą.

Dodatkowe informacje