Konkurs piosenki religijnej

KONKURS PIOSENKI RELIGIJNEJ „ŻYJ, ŚPIEWAJ, WĘDRUJ Z BOGIEM”

1. Termin i miejsce:  24 czerwca 2013 (poniedziałek)- godz.9.00 – (Sala Orkiestry Dętej w Ruścu)

2. Cel:
a) promowanie i popularyzowanie wartości chrześcijańskich,
b) promowanie twórczości religijnej,
d) prezentowanie umiejętności wokalnych i instrumentalnych
c) popularyzacja piosenek pielgrzymkowych

3. Organizator:
-Parafia Nawiedzenia NMP w Ruścu

4. Współorganizatorzy:
- Szkoła Podstawowa w Ruścu
- GOK w Ruścu

5. Zasady uczestnictwa:
a) w konkursie mogą brać udział: soliści, duety, zespoły wokalne, wokalno-instrumentalne,  schole oraz chóry
b) uczestnicy będą oceniani przez jury w następujących kategoriach wiekowych:
- szkoła podstawowa kl. 1-3
- szkoła podstawowa kl. 4-6
- gimnazjum
- młodzież ponadgimnazjalna
c) uczestnicy przygotowują 1 piosenkę o  tematyce religijnej, chrześcijańskiej. Dodatkowo 1 piosenkę pielgrzymkową, która będzie osobno oceniana i nagradzana.
d) dopuszcza się podkład muzyczny (pół playback) z płyt CD-audio, mini dysku lub akompaniament „na żywo".

6. Ocena uczestników:
 - umiejętności wokalne,
 - dobór i oryginalność repertuaru,
 - stopień trudności oraz interpretacja utworu,
 - ogólny wyraz artystyczny.

7. Sprawy różne:
a) organizator zapewnia nagłośnienie, aparaturę do odtwarzania podkładu  muzycznego,
b) dla najlepszych przewidziane są nagrody ( oraz możliwość wspólnych występów przy ognisku  - sierpień 2013) dla wszystkich dyplomy,
c) organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji nagrań i zdjęć z festiwalu,
d) sprawy nie ujęte w niniejszym regulaminie lub nieprzewidziane, wynikłe w trakcie imprezy rozpatruje organizator w porozumieniu z jury.

8.  Zgłoszenia:
Zgłoszenia do konkursu do :
-  ks.Proboszcza  e-mail: proboszcz @parafiarusiec.pl
- Jolanty Kieruzel e-mail: jola_kieruzel @wp pl
Termin zgłoszenia do dnia 20 czerwca .
Zgłoszenie powinno zawierać:
a) nazwę zespołu (liczba uczestników), nazwiska i imiona wykonawców w przypadku duetu lub solisty,
b) kategorię wiekową,
c) tytuł piosenki
d) wymagania techniczne, rodzaj akompaniamentu
Organizatorzy:
ks. Proboszcz  Jan Furgała
i nauczyciel Szkoły Podstawowej w Ruścu Jolanta Kieruzel

Dodatkowe informacje