Rada Parafialna

Wraz ze zmianą proboszcza w naszej parafii poprzednia Rada Parafialna przestała istnieć.
Obecny ksiądz proboszcz Jan Furgała dekretem z dnia 12 września 2010 roku powołał zgodnie z artykułem 280 III Synodu Archidiecezji Łódzkiej nową Radę Parafialną.
Liczy ona 11 osób. Jesteśmy reprezentantami poszczególnych wiosek i ulic naszej parafii.
Służymy radą księdzu Proboszczowi w sprawach ekonomicznych i świadczymy pomoc w administrowaniu dobrami parafialnymi.
Zbieramy się pod przewodnictwem Proboszcza w zależności od potrzeb, aby omówić różne przedsięwzięcia gospodarcze oraz sposób ich realizacji.
Dzięki harmonijnej współpracy i zaangażowaniu wielu parafian prowadzone są liczne prace inwestycyjne.

Skład Rady Parafialnej:
Drzazga Stanisław        -  Rusiec
Grabarz Aneta              -  Rusiec. Sekretarz Rady
Kałużny Mariusz          -  Andrzejów
Kamieniak Stanisław    -  Dąbrowa Rusiecka
Majchrzak Agata          -  Antonina
Majchrzak Krzysztof    -  Rusiec
Pędziwiatr Maria          -  Rusiec
Pluta Janusz               -  Zalasy. Przewodniczący Rady
Słomian Roman            -  Kuźnica
Sikora Piotr                   -  Dąbrowa Rusiecka
Szataniak Jan                -  Jastrzębice.

Dodatkowe informacje